Kontaktirati nas možete na slijedeće telefonske brojeve:

Besplatna info linija:
080020257

Firma
+387 35 266 444
Fax
+387 35 318 250
Podrška korisnicima (dežurni telefon)
+387 62 778 877
 
 

Ili putem maila tako što ćete ispuniti prazna polja i upisati vašu poruku u formu ispod: