Zbog problema sa čestim ispadima elektro-energetske mreže odlučili smo da od 1.1.2015. godine, postavkom UPS sistema veće snage na sve naše repetitore i time obezbjedimo konstantnu i kvalitetnu uslugu svim našim korisnicima!