IMPACT d.o.o Tuzla je osnovan 1997 godine u Tuzli, u 100% privatnom vlasništvu. Počeli smo sa radom u iznajmljenim prostorijama i sa 3 uposlena radnika. Stabilna poslovna politika, visoka motiviranost svih zaposlenika, osigurali su nam stalni rast.

Na ideju vlasnika IMPACT 1999. godine dodaje još jednu djelatnost registracijom ISP (Internet servis provider broj dozvole DPIU-TS/016/02) među prvima u Bosni i Hercegovini, zatim otvara niz poslovnih jedinica Internet cafe-a, širom Tuzlanskog kantona. Uzimajući u obzir da je osnovna  djelatnost IMPACT-a distribucija sigurnosnih sistema te kao takva usko vezana za IT tehologije. Otvaranjem ISP-a omogućili smo našim poslovnim partnerima  praćenje sistema preko WAN, LAN mreža sa bilo kojeg djela u zemlji tako i u svijetu.

Uradili niz predavanja i seminara na temu prenos podataka i video zapisa bežičnim putem, s namjerom približavanja  naših kupaca najnovim tehnologijama u svijetu. Poznat po velikom srcu i dobrodušnosti vlasnik omogućuje velikom broju studenata zaposlenje u internet kafe-ima  kao i besplatan pristup  na predavanjima „u svijetu interneta“ svim građanima grada Tuzle. 2005. godine IMPACT kupuje poslovni prostor, u koji premješta obje firme DSC BH i IMPACT na istu adresu, Mahmuta Bušatlije br.3 Tuzla. Sa proširenjem radnog prostora upošljavamo još ljudi sa ciljem što boljeg i kvalitetnijeg pružanja usluga i podrške našim korisnicima.

Od 1. aprila 2014. godine IMPACT doo seli na novu lokaciju u ulicu Izeta Sarajlića broj 2.

slide-1

Mreža CityNet.ba je bazirana na WIFI tehnologiji.

1. Izjava o politici privatnosti

2. Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa

3. Ugovor

4. IMPACT-Opšti uslovi poslovanja